Risa SONE

Peking University

HAN Youngseo

Tsinghua University

DING Yifan and Kaori KOHYAMA

Kyoto University, Waseda University - Peking University

KIM Jungin

The University of Hong Kong

Aika SATO

Peking University

Steven YANG

Peking University

DAI Wei (David)

Hitotsubashi University